کنترل پنل 3 به 1 اعلام و اطفا حریق کنتک مدل kentec Sigma Xt-k11031m2

5,000,000 تومان

توضیحات

کنترل پنل اعلام و اطفا حریق 3 به 1 کنتک (Kentec) مدل Xt-k11031m2 با سه زون ورودی ، مناسب برای اطفای حریق یک ناحیه اطفاء

فهرست