درباره ما

درباره ما – شرکت ایمنی و مهندسی آترون – تامین کننده و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق

آتش‌سوزی یکی از خطرناكترین پدیده هایی است که خسارات جانی و مالی عمده اي را به وجود می‌آورد و بر طبق تجربیات حاصل شده در سالهاي گذشته خطري مهم براي کلیه مراکز صنعتی، خدماتی، آموزشی، درمانی و تجاري است.

تنوع مواد و تجهیزات، ماهیت و شدت خطرات متناسب با کمیت و کیفیت مواد موجود در هر یک از فضاهای مذکور باعث شده است که ارزیـابی ایمنی آنها با رویکرد پیشگیرانه اهمیت روزافزونی پیدا کند. درنتیجـه ارزیابی ریسک و حفاظت در برابر حریق با به کار گرفتن تمهیدات و تدابیر فنی- مهندسی و مدیریتی مناسب گامی مهم در حفاظت از سـرمایه هـاي انسـانی، مـالی و زیست محیطی میباشد.

امروزه استفاده از سامانه‌هـاي کشـف، اعـلام و اطفـاء حریق بـه منظـور پیشگیري از وقوع آتش‌سوزی و بروز خسارت‌هاي ناشی از آن به‌ صـورت گسترده‌اي افزایش یافته‌ است که از این سیستم‌ها بطور گسترده در اماکن صنعتی، اداری، تجاری و مسکونی استفاده می‌شود تا خسارتهای ناشی از آنش سوزی و تلفات جانی را به حداقل ممکن برساند.

شرکت ایمنی و مهندسی نگاهبانان آتش اترون ایرانیان با بهره گیری از نیروهای متخصص، کارشناسان داخلی و بین المللی و پرسنل مجرب و با استفاده از استانداردهای روز دنیا مانند استاندارد NFPA، BSI، LPCB، UL و FM طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق را انجام داده و با استفاده از تجهیزات  دارای استاندارد پروژه های مربوطه را اجرا و راه اندازی مینماید.
هم اکنون شرکت آترون در زمینه طراحی، مشاوره، نظارت، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و نگهداری سرویس های اعلام و اطفاء حریق در کارخانجات، سالن‌های تولید، ادارات و سازمان ها، مراکز صنعتی، ساختمان های تجاری و مسکونی، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها مراکز بایگانی اسناد، و نیز راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق برای دیتا سنتر (اتاق های سرور، اتاق برق و UPS) ، اتاق کنترل، اتاق ژنراتور اعلام آمادگی مینماید.
فهرست