شرکت ایمنی و مهندسی آترون AUTRON
سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق گاز FM200 :

با توجه به آسیب رسانی گاز هالون به لایه اوزون و از طرفی تعهد ایران در قراردادهای بین المللی در عدم استفاده از این گاز نزدیکترین جایگزین از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی طبق استاندار د NFPA 2001 ، گاز FM200 می باشد و با توجه به گسترش روز افزون بکارگیری آن در جهان و ایران این گاز به عنوان عامل اطفاء انتخاب شده است. گاز FM200 با ورود به زنجیره ماده سوختنی و اکسیژن محیط باعث خاموش شدن شعله های آتش شده و پس از عملیات اطفاء معمولا دارای پسماندی نمی‌باشد که این مهم ضمن به حداقل رساندن آسیب های احتمالی حاصل از عملیات اطفا حریق، موجب کاهش زمان تعطیلی محل حریق پس از عملیات اطفا خواهد شد.

گاز FM200

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق ( سیستم اعلام و اطفاء حریق ) از جمله تجهیزات بسیار ضروری و حساس در کلیه مراکز ، ساختمان ها و مکان های حساس می باشد. هر سیستم اعلام حریق بطور کلی از سه قسمت ورودی ، مرکز سیستم و خروجی تشکیل شده است. ورودی ها شامل انواع دتکتورها یا سنسورها و شستی ها می‌باشد . مرکز سیستم همان دستگاه مرکز کنترل و خروجی های سیستم اعلام و اطفاء حریق نیز شامل آژیرها، آژیر فلاشر، تلفن کننده، رله و تکرارکننده می‌باشد. هر سیستم اعلام حریق بطور کلی از سه قسمت ورودی ، مرکز سیستم و خروجی تشکیل شده است. ورودی ها شامل انواع دتکتورها یا سنسورها و شستی ها می‌باشد . مرکز سیستم اعلام و اطفا حریق همان دستگاه مرکز کنترل می باشد که در دو نوع متعارف و آدرس پذیر موجود است. خروجی های سیستم اعلام و اطفای حریق نیز شامل آژیرها، آژیر فلاشر، تلفن کننده، رله و تکرارکننده می‌باشد.

سیستم اعلام و اطفاء حریق

تامین کننده ها
پروژه ها
فهرست