سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارها و سوله ها

سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارها و سوله ها

سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارها و سوله ها

شرکت ایمنی و مهندسی آترون جهت ارائه مشاوره، نصب ، راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق در انبارها و سوله های صنایع و کارخانجات آماده همکاری و ارائه خدمات میباشد.

سیستم های اعلام حریق به کار رفته در انبارها و سوله ها شامل تجهیزات ذیل میباشد:

  • مرکز کنترل اعلام حریق متعارف یا آدرس پذیر
  • دتکتورهای دودی
  • دتکتورهای حرارتی
  • دتکتورهای ترکیبی
  • بیم دتکتور
  • دتکتور مکنده
  • آژیر
  • آژیرفلاشر
  • شستی اعلام حریق

به دلیل ارتفاع زیاد سوله ها و انبارها ، بیم دتکتور مناسب ترین وسیله جهت سنس دود در این اماکن میباشد . البته استفاده از دتکتور دودی معمولی نیز بلامانع است . ولی استفاده از بیم دتکتورها در مکان هایی که دارای ارتفاع زیاد میباشند به دلیل تسریع در سنس دود و دقت عمل بیشتر توصیه میشود.

سیستم اطفاء حریق بکار رفته در انبارها وسوله ها نیز میتواند بر انواع اطفاء گازی و یا آبی باشد . سیستم اطفاء حریق انبار (سوله) با گاز CO2 و یا اطفاء حریق انبار(سوله) با گاز FM200 صورت میگیرد . در نوع آبی نیز باید مطمئن بود پس از عمل اطفاء به وسایل و مواد موجود در انبار و سوله خسارتی وارد نمیگردد و باعث از بین رفتن آنها نمیشود .

فهرست