کف ساز متحرک آتش نشانی یا موبایل فوم آتش نشانی دستگاهی است که دارای مخزن ۱۲۰ لیتری کف می باشد. از کف ساز متحرک یا موبایل فوم جهت مقابله سریع و در لحظات اولیه اطفا حریق مایعات قابل اشتعال استفاده می گردد.

موبایل فوم شامل تجهیزات ضروری زیر می باشد:
فوم آتش نشانی
مخزن تریلر یا قابل حمل
اینداکتور
ساکشن هوز
۲ حلقه شیلنگ
نازل فوم پاش
گنجایش مخزن فوم ۱۲۰ لیتر می باشد

فهرست