سیستم اعلام حریق

هر سیستم اعلام حریق بطور کلی از سه قسمت ورودی ، مرکز سیستم و خروجی تشکیل شده است. ورودی ها شامل انواع دتکتورها یا سنسورها و شستی ها می‌باشد . مرکز سیستم همان دستگاه مرکز کنترل می باشد که در دو نوع متعارف و آدرس پذیر موجود است. خروجی های سیستم اعلام حریق نیز شامل آژیرها، آژیر فلاشر، تلفن کننده، رله و تکرارکننده می‌باشد.

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

 

 

فهرست