سیستم اطفاء حریق واتر میست Water mist

سیستم اطفاء حریق واتر میست

سیستم اطفاء حریق واتر میست

 

سیستم اطفاء حریق واتر میست Water mist بر اساس دسته بندی NFPA750 دارای سه تقسیم بندی می باشد که عبارت است از سیستم فشار بالا ، سیستم فشار متوسط و سیستم فشار پایین می باشد.

در نوع اول فشار کاری بالا سیستم حدود ۱۰۰-۱۶۰ بار می باشد و آب کاملا به مه تبدیل می شود و جذب حرارت تا ۱۷۰۰ برابر نسبت به اسپرینکلرهای معمولی افزایش پیدامی کند .

سیستم واترمیست فشار متوسط دامنه کاربردی کمتری دارد و فشار کاری آن زیر ۳۵ بار می باشد.

نوع سیستم با فشارکاری ۴-۱۲ بار در محدوده فشار کاری اسپرینکلرهای معمولی با مختصر تغییری در سیستم پمپاژ قابل استفاده می باشد و آب را کاملا پودر و به ذرات ریز تبدیل می­نماید.

مزایای آن نسبت به سیستم آبپاش معمولی مصرف آب کمتر در حدود ۴/۱ بوده و با توجه به افزایش سطح پخش ذرات آب، اطفا  سریعتر (تا ۵۰ برابر) می­باشد توجه به این نکته ضروری است که تعداد زیاد اسپرینکلرها و میزان آبدهی بالای اسپرینکلرها (تقریبا ۶۷ لیتر بر دقیقه) در سازه های بزرگ و لوکس مانند برج­ها، هتل­ها، سالن­های همایش و مجتمع­های مرتفع و عدم وجود مجراهایی جهت تخلیه حجم آب تولیدی در اثر تخلیه سیستم  اطفاء حریق و آسیب­های مشهود آب در سیستم آبپاش معمولی به تجهیزات و از همه مهمتر به کل سازه ساختمان پیشنهاد می گردد با تغییر سیستم پمپاژ و پایپینگ و استفاده از نازل­های واتر میست میزان خسارت تحمیلی از سوی سیستم آبی حذف شود.

سیستم اطفاء حریق واتر میست

سیستم اطفاء حریق واتر میست

فهرست