سیستم گازی Co2

سیستم گازی co2

سیستم گازی co2

 

سیستم اطفاء حریق CO2 (دی اکسید کربن) بویژه برای محیط های خطری که برق، متوسط غیر هدایت الکتریکی ضروری و یا مطلوب باشد، مفید است. دی اکسید کربن به فراوانی یافت می شود، گازی غیر خورنده بوده و از حریق پشتیبانی نمی کند (مخالف حریق) و یا با اکثر مواد واکنش نشان نمی دهد. این سیستم طوری طراحی می شود که پس از تخلیه، غلظت دی اکسید کربن در محیط خطر را بالا ببرد. این سیستم اکسیژن آزاد موجود در محل که از حریق پشتیبانی می کند را حذف کرده و بدین ترتیب حریق را خاموش می کند. سیستم اطفای حریق دی اکسید کربن یک سیستم بسیار موثر می باشد که می تواند برای بسیاری از انواع آتش مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای حریق های سطحی نظیر مایعات قابل اشتعال و بیشتر مواد قابل احتراق جامد موٍثر می باشد.

محیط های زیر به صورت نوعی جزو مناطقی هستند که در آنها از سیستم اطفای حریق CO2 (دی اکسید کربن) استفاده می شود:

چاپ پرس (Printing Presses)
خزانه
مخازن غوطه وری (Dip Tanks)
اتاق ساخت اسپری (Spray Booths)
اتاق موتور (Engine Rooms)
تجهیزات فرایندی (Process Equipment)
گاز قابل اشتعال و یا مناطق ذخیره سازی مایعات

فهرست