سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان ها

سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان ها

سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان ها

در بیمارستان ها به دلیل وجود اتاق ها و بخش های متعدد و فضای باز و وسیع از سیستم اعلام حریق آدرس پذیر استفاده میشود . این سیستم محل دقیق حریق را با ذکر نام بخش یا اتاق مربوطه بر روی پنل اعلام حریق نمایش میدهد و بدین ترتیب با آدرس دهی دقیق به هر یک از دتکتورها شناسایی محل حریق بسیار سریع و آسان صورت میگیرد.

سیستم های اطفاء حریق به کار رفته در بیمارستان ها شامل کپسول های دستی CO2 ، کپسول پودروگاز، کپسول آب و فوم میباشد . و در مکان های خاص مانند اتاق برق ، اتاق سرور و یا آزمایشگاه ها از اطفاء گازی اتوماتیک مانند اطفاء حریق FM200 میتوان استفاده کرد.

فهرست