سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی و مراکز اسناد

سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی و مراکز اسناد

سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی و مراکز اسناد

با توجه به ارزشی بودن اسناد باید از سیستم اعلام و اطفایی استفاده نمود که اولاً به هیچ عنوان به اسناد صدمه وارد نکند دوماً در سریعترین زمان ممکن حریق را خاموش نماید.
درکلاس A حریق که چوب – کاغذ – زونکن – کاغذ اسکناس و مسکوکات طلا و ….. که همگی در بایگانی اسناد موجود می باشد . مواد عمقی سوز ، درون سوز یا در اصطلاح مغز سوز هستند . که در صورت آتش گرفتن و مهار آن ممکن است . دوباره با رسیدن اکسیژن حریق آن از داخل فعال شود . پس ماده  اطفایی باید توانایی پایداری در محیط را حداقل تا 15 دقیقه داشته باشد که بتوان این اطمینان را حاصل نمود که حریق به طور کامل اطفاء شده است.
سیستم اعلام حریق به کار رفته در بایگانی ها و مراکز اسناد نیز مانند سیستم اعلام حریق اتاق سرور میباشد . در اینجا نیز میتوان از سیستم دتکتور دودی airsampling به جای دتکتور دودی معمولی استفاده نمود. مرکز کنترل به کار رفته نیز مانند اتاق سرور از نوع مرکز کنترل اعلام و اطفاء حریق 1+3 میباشد.
سیستم اطفاء حریق بایگانی و مرکز اسناد با گاز FM200 :
دربحث کلاس A حریق نیاز به یک گاز تمیز و بی اثر برای اطفاء می باشد . سیستم پکیج اطفاء حریق (hfc 227ea) fm200 یک عامل گازی سریع ، بدون آثار به جا مانده و با قدرت اطفاء مطلوب و مورد تایید محیط زیست و بدون آسیب تا غلظت 9 درصد برای موجودات زنده می باشد .
درضمن در هنگام تخلیه گاز حضور پرسنل مانعی ندارد همچنین در صورت ایزوله بودن محیط گاز حتی تا 30دقیقه که امکان پایداری در محل را دارد . در نتیجه هر گونه حریق قبل از صورت گرفتن به وسیله کاشف های دودی و حرارتی کشف حریق به صورت یکپارچه عمل می کند و کل حجم اتاق را ماده اطفایی اشباع می نماید .
سیستم اطفاء حریق بایگانی و مرکز اسناد مناسب سیستم اطفاء حریق FM200 میباشد .

فهرست