سیستم اعلام و اطفاء حریق بانک ها

سیستم اعلام و اطفاء حریق بانک ها

سیستم اعلام و اطفاء حریق بانک ها

شرکت ایمنی و مهندسی آترون جهت ارائه طرح، مشاوره، نظارت و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق، مانیتورینگ و حفاظت شبکه درحال فعالیت میباشد.

خدمات قابل ارائه به بانک ها شامل موارد ذیل است :

  • مشاوره و طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق در شعب بانک ها
  • مشاوره ، طراحی، تامین و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در خزانه، بایگانی و اتاق سرور بانک ها
  • تامین و شارژ سیلندر اطفاء FM200 در بانک ها
  • سرویس و نگهداری اتاق سرورها در زمینه سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  • مانیتورینگ و شبکه
  • راه اندازی سیستم کنترل محیطی
فهرست