سیستم اعلام و اطفاء حریق ادارات و سازمانها

سیستم اعلام و اطفاء حریق ادارات و سازمانها

سیستم اعلام و اطفاء حریق ادارات و سازمانها

شرکت ایمنی و مهندسی آترون در زمینه های زیر آمادگی ارائه خدمات به ادارات و سازمان ها میباشد :

  1. مشاوره و طراحی سیستم های اعلام حریق ادارات و سازمان ها
  2. مشاوره و طراحی سیستم های اطفاء حریق ساختمان های اداری
  3. تامین، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  4. سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق
  5. شارژ کپسول های اطفاء حریق و یا تهیه کپسول ها در انواع مختلف
  6. مشاوره، طراحی و ساخت اتاق سرور
  7. مشاوره ، طراحی و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور
فهرست